patos logo novi

 

 

 

PARTNERI

 

 Stalne partnerske organizacije:

 

LOGO - CzKS      bazaart2     

 

PATOS je članica mreže:

 

nkss         

 

PATOS podržavaju kroz program Perspektiva za održivost:

 

Serbian Horizontal      Trag logo