patos logo novi

 

 

 

Ob(j)asni ko si

BLIZU, BLIŽE, BASNA!

objasnikosiOb(j)asni ko si su dramske radionice na otvorenom sa gde deca i mladi polaznici ponovo otkrivaju bliskost. Da li bliskost zavisi od fizičke blizine? U prirodnom i dramskom ambijentu, polaznici se motivišu da se iznova predstave jedni drugima. Maska na licu je novi element naše svakodnevnice. Radionice će kroz susret interkulturalnog učenja kroz dramu (pozorište PATOS) i eseja u pokretu (HLEB teatar) saznati da li maske polaznika skrivaju ili otkrivaju njihove razlike i sličnosti. Radionice se održavaju u Smederevu na lokacijama Tvrđava, Dunavski park i atrijum CZKS. Polaznici zajedno stvaraju materijal za originalnu basnu, na osnovu koje nastaje dramski tekst koji će se prevesti u javni nastup u zavisnosti inspiracije/mogućnosti. Rezultat se realizuje u javnom prostoru, bio on fizički ili digitalni.

Opširnije...

Umetničko zabavište

UmetnickoZabaviste

Pozorište PATOS, u saradnji sa PU Naša radost, svake srede od 27.9. do 8.11. realizuje program pod nazivom Umetničko zabavište. Tokom ovog perioda, umetnici iz 6 različitih oblasti će predstaviti svoja znanja i veštine deci uzrasta od 3 do 5 godina. Kroz kreativne radionice, deca će se upoznati sa glumom, slikarstvom, muzikom, pisanjem, baletom i animacijom. Umetničko zabavište je namenjeno deci koja nisu obuhvaćena predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, a radionice će se održavati na različitim mestima, koja su u skladu sa njihovim karakterom. Ovaj projekat pozorišta PATOS je podržan od strane Ministarstva za kulturu i informisanje RS, a pored glavnog partnera projekta - PU Naša radost, podršku su prižili i Centar za kulturu Smederevo, Muzej u Smederevu i Narodna biblioteka Smederevo.

Opširnije...

uLICE kulture

at

PATOS je ove godine objedinio bioskop i svoje pozorišne aktivnosti na otvorenom tokom leta, kao i saradnju sa orkestrom Svetlost u program pod nazivom „uLICE kulture“. Ovaj program skreće pažnju na značaj javnih prostora grada (trgovi, parkovi i dr) za realizaciju kulturnih programa, posebno namenjenih mladima. Aktivnosti su posebno namenjene mladima, kako bi se razvio odnos sa javnim prostorima, i inspirisali drugi da ove prostore dožive kao forum za stavove mladih i njihove ideje. „uLICE kulture“, s druge strane su i program za razvoj publike u javnim prostorima, odnosno program koji umetnost i građane sučeljava „lice u lice“, van tradicionalnih sala i dvorana.

Opširnije...

LOTREK

lotrec smederevo ORANZLOTREK je lokalni centar za podršku nastavnicima koji se bave dramskim radom s decom i mladima. LOTREK centar organizuje seminare za primenu dramskih metoda u obrazovanju i vaspitanju, uključuje nastavnike u kreativne dramske radionice, upriličava susrete sa stručnjacima (psiholozima, pedagozima, praktičarima obrazovne drame, profesionalnim dramskim umetnicima i dr), organizuje smotru dečjeg i omladinskog dramskog stvaralaštva nastalog kroz kreativni proces.

Opširnije...